ซื้อเครื่องช่วยฝึก สำหรับ หลักสูตร นายสิบอาวุโส รุ่นที่ 67 ประจำปี 2561 จำนวน 33 รายการ

 buy003