จก.สพ.ทบ Customนายสิบชั้นต้นนายสิบอาวุโสหลักสูตรชั้นนายร้อยหลักสูตรชั้นนายพัน  รอง ผบ Custom

title2 Custom

 

title

001sergent

002massergent

                                                                    ก่อนเข้ารับการทดสอบ กรุณาสมัครสอบ ตาม link ด้านบน

หมายเหตุ เมื่อกรอกการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้รอระบบตรวจสอบเพื่ออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้าระบบอีกครั้ง

QRกลม2

 

click msgt1

 

 

click sgt1

 

  • ครู
    ครู

พิธีปิดหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 60 วันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 1030

พิธีปิดหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 60
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 1030 รร.สพ.สพ.ทบ. ได้กระทำพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 60 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องเรียน SMART CLASSROOM กองการฝึกอบรม รร.สพ.สพ.ทบ.
พิธีปิดหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 60
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 1030 รร.สพ.สพ.ทบ. ได้กระทำพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 60 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องเรียน SMART CLASSROOM กองการฝึกอบรม รร.สพ.สพ.ทบ.
พิธีปิดหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 60
พิธีปิดหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 60
ในการนี้ รร.สพ.สพ.ทบ. ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น เป็นลำดับที่ 1 ได้แก่ ร.อ.หญิง ชวัลรัตน์ สุวรรณธาดา สังกัด กวก.สพ.ทบ. คะแนนเฉลี่ย 3.962

001army Custom