วิสัยทัศน์กองทัพบก "เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ, ทันสมัย, เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกที่เข้มแข็งของภูมิภาค"

ORDNANCE SCHOOL

การอบรมความรู้ด้านการเงินกำลังพล ทบ. ๒๕๖๕
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ๒๕๖๕
This image for Image Layouts addon
This image for Image Layouts addon
Image
หลักสูตร ผลิตกำลังพล นักเรียนนายสิบทหารบก
หลักสูตร ผลิตกำลังพล เตรียม นนส กองหนุนฯ
This image for Image Layouts addon
หลักสูตร ตามแนวทางการรับราชการ ชั้นนายพัน
This image for Image Layouts addon
หลักสูตร ตามแนวทางการรับราชการ ชั้นนายร้อย
หลักสูตร ตามแนวทางการรับราชการ นายสิบอาวุโส
หลักสูตร ตามแนวทางการรับราชการ นายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร ตามแนวทางการรับราชการ นายสิบชั้นต้น
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ การต่อต้านการวางระเบิด
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ นายสิบตรวจซ่อมกระสุน
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ ทำลำยวัตถุระเบิด
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ นายสิบตรวจซ่อมกระสุน
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ ทบทวนเจ้าหน้าที่ทาลายวัตถุระเบิด
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ การส่งกาลังกระสุน
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ การส่งกาลังและซ่อมบารุงสายสรรพาวุธ
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ นายสิบตรวจซ่อมกระสุน
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ การส่งกาลังและซ่อมบารุง สาหรับนายสิบใหม่เหล่าทหารสรรพาวุธ
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ ช่างซ่อมอาวุธเบา
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ ช่างซ่อมอาวุธปืนใหญ่ทั่วไป
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ ช่างซ่อมเครื่องควบคุมการยิง
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ การบริหารโรงงาน
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ ช่างเครื่องจักรกล
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ สรรพาวุธอาวุธนาวิถี
หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ / เฉพาะหน้าที่ ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เหล่าทหารสรรพาวุธ
Image

สายด่วน วิชาการสายสรรพาวุธ

 

โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ ให้บริการถามตอบปัญหา ยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ คลิกเลย

942bqpns

443eyoak

572lqrni

561wjnvx

726vcyuq

586rzzmx

617zubcz